West-Vlaanderen

EFRO

KRAK West

Lokale besturen staan voor een aantal uitdagingen qua detailhandelsbeleid. De vergrijzing, grotere mobiliteit, het toegenomen belang van experienceshopping, digitalisering,.. hebben het winkelgedrag van de consument gewijzigd. Aan de aanbodzijde zijn er ook allerlei tendensen bezig: branchevervaging, internationalisering, filialisering, de verder groei van webwinkels, etc. Zonder gewijzigd beleid wordt verwacht dat baanwinkels en grote winkelgebieden nog meer aan belang zullen winnen, met een verdere toename van commerciële leegstand in de kernen tot gevolg. Hierdoor worden deze minder aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers, investeerder en ondernemers.

Met dit project wensen de West-Vlaamse ondernemerscentra en 11 lokale besturen dit te counteren door o.a. het sttimuleren van dialoog tussen beleid, handelaars en hun consumenten; het definiëren van een USP per gemeente; het stimuleren van een aantal kernversterkende maatregelen zoals het wegwerken van leegstand en het opwaarderen van de kernen; het introduceren van nieuwe technologieën en apps om de shopping experience te vergroten; handelaars stimuleren om actief na te denken over hun toekomst, etc. dragen bij tot een gunstig klimaat voor ondernemerschap in de kleinhandel. Dit zal uiteindelijk leiden tot versterking van de kernen.

Totaal budget: € 659.412,70
EFRO: € 263.765,08

ESF

Pure Progress

Delta Light is op vandaag een merk met een sterke reputatie in de verlichtingsmarkt. Er zijn heel veel opportuniteiten, maar zij staan ook voor grote uitdagingen, en deze allen aanpakken vraagt heel wat resources en een duidelijk een vernieuwende aanpak. Er is nood aan een versterking van de dynamiek vanuit de basis. Deze versterking willen Delta Light bereiken via het uitvoeren van dit project en via het doorvoeren van een organisatiekanteling.

Totale kost: € 162.694,00
ESF: € 40.000,00
Vlaamse cofinanciering: € 40.000,00

ELFPO

’t Kapelhof

’t Kapelhof is een bedrijf dat inzet op diversificatie. Ze kweken biologische mestkuikens, oesterzwammen en shiitake. In mei – juni worden ook aardbeien geplukt en op de hoeve verkocht. Daarnaast telen ze aardappelen, maïs en tarwe.

© foto: Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Alvorens ze in maart 2016 zijn begonnen met het kweken van biologische mestkuikens, hielden ze varkens. Met het kweken van varkens zijn ze gestopt onder invloed van de crisis in de varkenssector. De stal hebben ze aangepast voor het houden van biologische mestkuikens. De omschakelperiode van de grond naar bio wordt voor niet-herbivore soorten beperkt tot één jaar. De kuikens moeten steeds biologisch voeder eten, er moet plaats zijn voor maximum tien kuikens op één vierkante meter, na zes weken moeten de luiken ten laatste worden geopend en moeten ze vrije uitloop hebben (pluimvee moet minstens één derde van hun leven toegang hebben tot openluchtruimte). Ze mogen maximum 4800 kuikens houden per stal en maximum 16 000 mestkuikens op het hele bedrijf.

Er worden rondleidingen gegeven op het bedrijf. Meer info: www.tkapelhof.be.

EFMZV

MaViTrans

MaViTrans staat voor ‘markterkenning voor een visserij in transitie’. Het project wil ertoe komen dat zo veel mogelijk vissers en reders in de visserijsector duurzaamheid  erkennen. Daarvoor krijgen individuele vaartuigen een duurzaamheidsbeoordeling op basis van de Valduvis-tool. Bedoeling is zowel de individuele Vlaamse rederijen als de gehele vloot verder te verduurzamen.

Reders worden gestimuleerd om deel te nemen aan wetenschappelijk onderbouwde verbetertrajecten. Daarin werkt ILVO vaartuig-specifieke duurzaamheidsadviezen uit in samenspraak met de reder. Deze adviezen zijn gebaseerd op de kennis en ervaring die werd opgebouwd in voorgaande VALDUVIS-projecten en op nieuwe inzichten die ontstaan zijn uit de gesprekken tussen onderzoekers en reders. Wanneer een reder zich vrijwillig engageert om de duurzaamheid van zijn of haar vaartuig te verbeteren en hij aan een aantal bepalingen voldoet, krijgt het vaartuig de duurzaamheidserkenning die zichtbaar moet worden bij de verkoop van de vangst.

Projectbedrag: € 250.363
Bijdrage EFMZV: € 93.886,13
Bijdrage Vlaanderen FIVA: € 93.886,13

Combituig

 

Het project Combituig omvat innovatieve, technische innovaties in de boomkorvisserij met als doel de bijvangsten te reduceren en overleving te verbeteren. Met dit project willen de sector en ILVO enkele technische innovaties ontwikkelen en uittesten. Hiervoor werden 3 trajecten uitgewerkt:

  • traject A zal innovaties testen die moeten voorkomen dat knelpuntsoorten en andere bijvangsten het net binnenkomen. Mogelijke opties hier zijn het gebruik van licht of mechanische stimuli in de boomopening om rondvis te verjagen;
  • traject B focust op het verbeteren van de selectiviteit van het net, door gebruik te maken van (een combinatie van) panelen en andere soorten netmateriaal en maasgroottes om zo de gevangen knelpuntsoorten en andere bijvangst te laten ontsnappen;
  • in Traject C wordt nagegaan welke aanpassingen de overleving verbeteren. Ook het effect van de trekduur, sorteertijd, de organisatie aan boord en de omgevingsparameters op de overleving zal hierbij bekeken worden.

Het project beoogt een intensieve communicatie en sterke participatie van de sector, via de intensivering van de Kenniskring ’Innoverend Vissen’ en veelvuldige individuele en gezamenlijke overleg- en planningsmomenten met geïnteresseerde vissers, reders en Rederscentrale (zowel op het ILVO, aan boord als via sociale media).

Projectbedrag: € 740.921
Bijdrage EFMZV: € 370.460,50
Bijdrage  Vlaanderen FIVA: € 370.460,50