Vlaams-Brabant

EFRO

Internationalisering Geneeskunde

‘Smarthub Vlaams-Brabant’ stimuleert vernieuwing en samenwerking tussen academici en ondernemingen.  ‘Gezondheid’ is één van de vijf innovatieve sectoren waarop ‘Smarthub Vlaams-Brabant’ inzet. Medische technologie (MedTech), de biotechnologie (BioTech) en de regeneratieve geneeskunde (RegMed) zijn vooral de groeisectoren.   Om die Vlaamse bedrijven verder uit te bouwen, hebben ze nood aan de juiste buitenlandse partners.  Dankzij dit Internationaliserings-project, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), krijgen onze bedrijven de nodige steun om buitenlandse partners en kanalen te zoeken.

MedTech staat voor fysieke, mechanische of elektronische hulpmiddelen die worden gebruikt voor de preventie, diagnose of therapie van aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn de pacemaker, het bionisch oog, assistent robots bij operaties en 3D-printers voor protheses op maat. BioTech maakt gebruik van dieren, planten, bacteriën of andere levende wezens voor de ontwikkeling van medicijnen. Meer dan 250 BioTech geneesmiddelen en vaccins zijn al beschikbaar. Insuline is het meest bekende voorbeeld en heeft ook voor een revolutie in de behandeling van kanker gezorgd.  BioTech biedt mogelijkheden in de bestrijding van de zes- tot achtduizend geregistreerde zeldzame ziekten.Met RegMed wordt onderzocht hoe we slim gebruik kunnen maken van de kracht van ons eigen lichaam om beschadigd weefsel zelf te herstellen . Hiervoor worden verschillende methoden gebruikt zoals stamceltherapie en gentherapie.  Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van een stukje kraakbeen uit de knie, dat in een labo op kweek wordt gezet. Eenmaal dit voldoende is gegroeid wordt het opnieuw in de knie geplaatst om zo verder aan te groeien en nieuw kraakbeen aan te maken.

Totaal: € 355.160,18
Europees: € 142.064,07
Vlaams: € 123.096,69

ESF

Intrapreneurschap stimuleren, een transnationale exploratie

Vlaanderen heeft innovatie hoog in het vaandel staan. In organisaties betekent dit het stimuleren van medewerkers om met vernieuwende ideeën te komen, initiatief en (voorzichtig) risico te nemen en elkaar uit te dagen continu te groeien. Leidinggevenden zijn hierbij zeer bepalend. Het is onze overtuiging dat in Vlaanderen bedrijven en leidinggevenden nog sterker innovatie en intrapreneurschap kunnen en dienen te stimuleren. Dit project heeft tot doel hieraan een bijdrage te leveren. Het doel daarvan zowel de kwaliteit van de arbeid als van organisaties te bevorderen en het potentieel van de medewerkers optimaal te laten ontluiken aan de hand van een gratis toolbox.

Totale kost: € 299.996,00
ESF: € 179.998,00
Vlaamse-cofinanciering: € 119.998,00

ELFPO

Bloemenstroken langs weides

Ooit al een bloemenstrook langs een weide gezien? Mogelijk werd deze gefinancierd met middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Binnen het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) kunnen actieve landbouwers namelijk subsidies ontvangen voor agromilieu-klimaatmaatregelen op hun bedrijf. Het gaat om het vrijwillig toepassen van milieu-, klimaat-, en natuurvriendelijke landbouwpraktijken die bijkomende inspanningen vragen van landbouwers. De landbouwers gaan hiervoor een vijfjarige verbintenis aan.

Er zijn twee types van agromilieu-klimaatmaatregelen: de LV-agromilieumaatregelen van het Departement Landbouw en Visserij en de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij. Er zijn vijf LV-agromilieumaatregelen waarvoor een verbintenis kan worden afgesloten , namelijk de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas en vezelhennep met verminderde bemesting, en het behoud van lokale veerassen. Er zijn 34 verschillende beheerovereenkomsten beschikbaar. Het kan gaan om het onderhoud van kleine landschapselementen, erosiebestrijding, soortenbescherming enzovoort.

Meer informatie over de agromilieu-klimaatmaatregelen kan u vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij voor de LV-agromilieumaatregelen en op de website van de Vlaamse Landmaatschappij voor de beheerovereenkomsten.

Copyright foto: Vlaamse Landmaatschappij

EFMZV

Haalbaarheidsstudie Landbased Aquaculture in Vlaanderen (HaLAVla)

 

In het kader van Unieprioriteit 2 (EFMZV) wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met betrekking tot land-based aquacultuur in Vlaanderen (HaLAVla). Deze studie zal ons toelaten om de meest geschikte locaties voor economisch duurzame aquacultuur te identificeren. Dit wordt gerealiseerd door het in kaart brengen van een waardevolle combinatie aan overschotten zoals warmte, water en nutriënten, terwijl rekening gehouden wordt met de logistieke mogelijkheden en het wettelijk kader. Het is de bedoeling dat de weg naar een businessplan voor duurzame aquacultuur op deze manier wordt vrijgemaakt.

We hopen op de identificatie van minstens 10 geschikte locaties in Vlaanderen om de stijgende vraag aan voedsel en bovendien de vraag naar een circulaire economie in te vullen zoals gedefinieerd staat in de visie 2050 van de Vlaamse Regering.

Projectbedrag: € 50.000
FMZV: € 25.000
Bijdrage van Vlaanderen FIVA: € 25.000