Oost-Vlaanderen

EFRO

Capture

Universiteit Gent bouwt via dit project de CAPTURE Accelerator. Dit gebouw moet de introductie van nieuwe innovatieve technologieën rondgrondstofhergebruik in Vlaanderen versnellen. De CAPTURE Accelerator bestaat uit twee delen: de CAPTURE Technology Accelerator en de CAPTURE business Accelerator:

  • De CAPTURE Technologie Accelerator bestaat uit een technologiehal met demo-infrastructuur, gemeenschappelijke laboruimtes en werkplaatsen en beslaat de 3 onderste verdiepingen van het gebouw
  • De CAPTURE Business Accelerator beslaat de bovenste 2 verdiepingen van het gebouw. In deze incubator krijgen bedrijven ruimte en ondersteuning om nieuwe businessactiviteiten rond grondstofhergebruik te accelereren. Op die manier zal de Business Accelerator zorgen voor een snelle doorstroom van kennis naar economie en maatschappij.

Totale kost: € 12.395.325,95
EFRO: € 4.831.833,00
Vlaamse cofinanciering: € 3.921.633,00

ESF

Zorg met een hart start met zorg voor de medewerkers

Met dit project wil AZ Alma de medewerkerstevredenheid verhogen door in te spelen op enerzijds het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers en anderzijds initiatieven m.b.t. work-life balance.

Totale kost: € 145.822,00
ESF: € 29.164,00
Vlaamse cofinanciering: € 43 746.00

ELFPO

Jonge landbouwers en VLIF-investeringssteun

Vakbekwame landbouwers die jonger zijn dan 40 jaar op het moment van aanvraag en zich voor het eerst vestigen als zelfstandig bedrijfsleider op een landbouwbedrijf kunnen beroep doen op ‘Overnamesteun voor jonge landbouwers’. De landbouwers moet echter wel voldoen aan de definitie van landbouwer volgens het VLIF en de steun wordt uitsluitend verleend aan kleine en micro-ondernemingen.

Het Vlaams Ruraal Netwerk ging op 30 oktober op bezoek bij Karen Verplancke, ook wel bekend als de Schoonste Boerin van Vlaanderen 2015 - 2016, en haar man Kristof Braeckman. Karen baat samen met haar man en schoonfamilie een gesloten melk- en vleesveebedrijf uit in Beervelde. Karen en Kristof houden 88 melkkoeien en 200 stuks jong- en vleesvee.

Als jonge landbouwers konden Karen en Kristof een beroep doen op de subsidiemaatregel ‘Overnamesteun voor jonge landbouwers’. Daarnaast hebben ze ook VLIF-investeringssteun genoten, o.a. om een nieuwe stal te bouwen en een tractor aan te kopen.

Daarnaast doen ze ook aan verbreding en stelden ze hun bedrijf in het verleden al open als zorgboerderij en als locatie voor verjaardagsfeestjes.

Meer informatie over de VLIF-maatregelen waaronder de overnamesteun voor jonge landbouwers en de investeringssteun kan u vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw.

EFMZV

Edulis: offshore mosselkweek in windmolenparken

is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), 5 private partners: Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group en DEME Group, en een derde onderzoekspartner: OD Natuur. Edulis onderzoekt de haalbaarheid van mosselkweek in de offshore windmolenparken, 30 tot 50 kilometer van de Belgische kust. Dit ambitieuze pilootproject wordt grotendeels gefinancierd met private middelen en tevens gefaciliteerd met Vlaamse en Europese steun.

In mei 2017 werd een eerste experimenteel mosselkweeksysteem geïnstalleerd in het windmolenpark van C-Power. Op deze locatie worden de invang van mosselzaad en de verdere mosselgroei gemonitord. De resultaten van regelmatige staalnames worden gelinkt aan de omgevingsfactoren om de mosselgroei in kaart te kunnen brengen.

In november 2017 werd een tweede mosselkweeksysteem geplaatst in de concessie van Belwind. Aan de hand van geïntegreerde krachtenmeters worden hier de krachten gemeten die door de zee worden uitgeoefend op de mossellijn. Door deze resultaten te koppelen aan de stromingen en de golfcondities, kunnen de minimale vereisten voor een mosselkweeksysteem bepaald worden en kan het ontwerp geoptimaliseerd worden.

Tegen eind 2018 moet er duidelijkheid zijn over:

  • De biologische haalbaarheid van offshore mosselkweek in de Belgische Noordzee
  • De technische haalbaarheid van en vereisten voor een offshore mosselkweeksysteem, geschikt voor gebruik op woeste zee
  • De mogelijkheden om mosselkweek te integreren met de bestaande activiteiten in windmolenparken
  • De winstgevendheid van commerciële offshore mosselkweek
  • De duurzaamheid van offshore mosselkweek en de impact op de zeewaterkwaliteit

Projectbedrag: € 1.245.554
EFMZV: € 174.992
Bijdrage van Vlaanderen FIVA: € 174.992

www.edulis.ugent.be