Limburg

EFRO

T2-campus

In Genk opent in september 2018 de T2-campus. Op de T2-campus kan elk techtalent – met of zonder ervaring – terecht voor een opleiding. Vanaf dit najaar worden er dagelijks méér dan 1.300 trainees op de campus verwacht. Trainees van VDAB, SYNTRA Limburg en leerlingen van de Limburgse scholen zullen hier samen, meer zelfs, zij aan zij werken in de techlabs. Uit onderzoek is gebleken dat een tekort aan technische beroepen een rem zet op de economische groei van Limburg.

Het startaanbod focust op vier domeinen: elektro, ICT, (new) energy en (new) materials. De T2-campus wordt zo een promotor van techniek en technologie, een accelerator van kennisverspreiding van nieuwe en toekomstige technieken met veel ruimte voor ondernemerschap. Kortom: een prachtig project in tijden waarin de arbeidsmarkt roept om STEM-talent. Het EFRO-project voorziet in de bouw van de 24.000 m² grote technologie campus.

Totaal budget: € 42.988.354,52
EFRO: € 12.475.220,49

ESF

Versterk je merk!

Met het ‘Versterk je merk!’-project laat BIM Genk via een personal branding methodiek het talent van de jongeren volledig tot zijn recht te komen op de arbeidsmarkt. We gaan samen een sportieve uitdaging aan om de talenten van onze deelnemers te ontplooien en in te zetten op de arbeidsmarkt.

Totale kost: €1.212.668,00
ESF: €485.067,00
Vlaamse cofinanciering: € 727.601,00

ELFPO

Natuurherstel historische vijvers Duras in Sint-Truiden

De historische vijvers Duras be¬vinden zich op het privédomein van het kasteel van Duras in Sint-Truiden. De voorbije decen¬nia groeiden de twee historische vijvers echter dicht omdat de dijken lek geraakten en de vijvers niet meer werden be¬heerd. Het kasteeldomein is een habitat voor heel wat vleermuissoorten, maar is daarnaast ook erkend als beschermd landschap en het kasteel zelf als een beschermd monument.

© foto: Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren

Om de Europese natuurdoelen in stand te houden, dienden de eigenaar en het Regionaal Landschap een aanvraag in voor de ‘Investeringssubsidie natuur’ onder de maatregel ‘Inrichting in functie van Natura 2000’. Deze subsidie financiert eenmalige inrichtingswerken die nodig zijn voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en die niet via een andere subsidiemaatregel gefinancierd kunnen worden. Op regelmatige tijdstippen wordt er een oproep gelanceerd (meer info via www.natuurenbos.be/bossubsidies).

De focus van de inrichtingswerken lag op vijverherstel met bijzondere aandacht voor de aanleg van grasland, ruigten en moerashabitat. De wilgen werden gekapt en gechipt voor de aanmaak van bio-energie. Tal van bijzondere water- en moerasplanten konden van deze inrichtingswerken profiteren, maar ook de aanwezige vleermuispopulaties zullen dankbaar gebruik maken van de vijvers.

Dit project werd succesvol uitgevoerd dankzij de samenwerking met de privé-eigenaar, het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Limburg, Landelijk Vlaanderen en het Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos.

Contactpersoon: Joke Rymen - joke.rymen@rlh.be - 011 24 91 55 - www.rlh.be
Meer info: http://www.rlh.be/projecten/projecten-van-de-voorbije-jaren/2014-de-waterkuil-vechmaal/65.