Antwerpen

EFRO

Kievit II Zuid

Het stadsproject Kievit II Zuid biedt een unieke kans om in de dicht bebouwde 19e eeuwse stadsgordel een nieuwe publieke ruimte van formaat te creëren. Op de plek van een verlaten rangeerstation zal het project de schakel vormen tussen bestaande woonwijken, de nieuwe grootschalige ontwikkelingen en het uitgebouwde HST-station Antwerpen Centraal. Met het project blaast AG Vespa de verlaten spoorweggronden en gebouwen nieuw leven in, wat moet zorgen voor een revitalisering van in onbruik geraakte terreinen met groen en sport- en speelruimte voor de buurt. Kievit II Zuid zorgt bovendien voor een hefboom voor de economie rondom het station.

Totaal budget: € 2.546.763,00
EFRO:  € 1.018.705,00

ESF

Project Generalistisch WERKT!

Het Onderzoekscentrum OASES van de Universiteit Antwerpen, Recht-Op vzw, Sociale Werkplaats De Sleutel en De Ploeg vzw vormen samen een ontwikkelingspartnerschap. Het partnerschap wil een methodiek ontwikkelen om generalistisch (sociaal) werk te implementeren binnen gespecialiseerde organisaties met betrekking tot de tewerkstelling van kansengroepen. Armoede brengt namelijk heel wat problemen van diverse aard met zich mee. Dienstverleners zoals jobcoaches en arbeidsbegeleiders moeten voldoende rekening houden met de meervoudige problematiek die armoede met zich meebrengt. Hierdoor is een aangepaste begeleiding nodig en een sterk netwerk tussen verschillende dienstverleners.

Totale kost: € 199.991,00
ESF: € 99.995,00
Vlaamse cofinanciering: € 99.995,00

ELFPO

WOI in onze regio; Vergeten? Opgehelderd! - Baarle-Hertog

WO I kende in deze regio (de Belgische enclaves in Nederland) een heel bijzondere geschiedenis. De Heemkundige Kring Zondereigen ging met een aantal partners aan de slag om een wandelroute langs de zogenaamde ‘Dodendraad’ te ontsluiten en verder belevingsvol te ontwikkelen. Zo werden er bv. een stuk dodendraad, authentieke wachthuisjes en een schakelhuis nagebouwd. Ook werden een aantal informatieborden langs de route geplaatst en werd een wandelbrochure ontwikkeld. Verder was er ook aandacht voor de organisatie van een cursus voor streekgidsen en leerkrachten en werd er een geïllustreerd boek m.b.t. deze bijzondere geschiedenis gerealiseerd.

Neem een kijkje op: www.dodendraad.org

Totale kost: € 57.231
LEADER-cofin: € 37.200
EUR: € 11.160

Hoofdpromotor: vzw Heemkundige Kring Zondereigen

Contact: info@amaliavansolms.org - www.dodendraad.org

 

Meer informatie over de Europese investeringsfondsen kun je vinden op:

www.provincieantwerpen.be